Teamwork Social Group

Personalmanagement GmbH

Ang aming hangarin ay mag-alok sa iyo ng maaasahan at mahusay na suweldong mga trabaho sa Alemanya at tulungan kang lumipat.

Anong uri ng mga dalubhasa ang kinakailangan?

Mga Tagabuo

Industriya ng hotel

IT

Mga driver - driver ng trak

Kami ay nalulugod na kayo’y aming inaanyayahan at pinapahayag ang magandang balita na sa Marso 2020, ang bansang Alemanya ay magbubukas ng merkado ng paggawapara sa mga pangatlong bansa na hindi miyembro ng European Union, kasama na ang mga bansa ng CIS.

Ang Alemanya ay sa sa mga bansang umuunlad sa buong mundo na may pinakamalaks na ekonomiya, sikat na sikat ngayon ito sa mga naghahanap ng oportunidad para sa pagkilala sa sarili at mga nagnanais na magkaroon ng matagumpay na buhay. Maliwanag na ito’y isa sa pinakaepektibong pamamaraan para makamit ang minimithing mga layunin sa pamamagitan ng immigrasyon ng paggawa.

Ang nauugnay na batas ay pinaninindigan ng Parlyamento ng Alemanya. Dat ang mamamayan ng non-EU ay makakapagtrabaho lamang ng may mataas na edukasyon, ngunit ngayon, ang mga tao sa iba’t ibang larangan ng bokasyonal ay inaanyayahan na rin para makapagtrabaho.

Ang mga mamamayan ng pangatlong mga bansa ay naghihintay ng mga malalaking oportunidad, at ang aming kumpanya ay handing tumulong upang makamit ang inyong mga layunin.

Ang Kumpany ng Teamwork ay ngbibigay ng serbisyo para sa mga mamamayan na nagnanais humanap ng legal (o opisyal) na trabaho sa bansang Alemanya (mga institusyong medical, pabrika, planta, mga negosyo ng iba’t ibang mga larangan). 

Kami ay nagbibigay rin ng tulong para sa pagkuha ng pangunahing kaalaman ukol sa wikang Alemanya, pati na rin ang pagtulong sa sa paghahanap ng matutuluyan na may pinakamababang halaga ng upa.

Ang aming mga kasosyo ay maaasahang mga tagapag-empleyo na laging handing magbigay ng lahat ng impormasyon tungkol sa kondisyon ng pagtatrabaho, kasama na ang sahod at akomodasyon.

Kapag pinili mo ang Alemanya para sa iyong hinaharap, maaasahan mo ang mga benepisyong ito:

Mataas na sahod

Komportableng kalagayan

Prestihiyosong trabaho

}

Mataas na bayad sa mga trabahong may higit na oras

At ito pa lamang ang simula! Ang sinumang migrante ay maaaring umakyat sa hagdan ng matagumpay na buhay sa hinaharap.

Ito ang pangarap ng maraming dayuhang mamamayan upang makakuha ng trabaho sa bansang Alemanya. Kung sabagay, ito ay bansang kung saan ang pamantayan sa pamumuhay ay isa sa pinakamataas sa bansang Europa. Gayunpaman, sa iba pang mga lugar at mga rehiyon ay meron parin kakulangan ng mga dalubhasa at lakas-paggawa.

Ito ay nauugnay hindi lang para sa may lubos na kwalipikadong tauhan, ngunit para din sa mga nagtapos sa unibersidad, pati na rin ang mga dalubhasa sa mga nagtatrabaho na may propesyon, mga manggagawa, mga tauhan ng nagmamalasakit at serbisyo.

 

Bukod dito, ang merkado ng paggawa ng Alemanya ay kasalukuyang nag-aalok ng mahusay na mga inaasam-asam.

Upang makapagtrabaho ng ng ligal sa Alemanya, kailangan mo ng pahintulot, na isang wastong visa ng trabaho. Ito ay inilabas ng seksyon ng konsulado ng Embahada ng Alemanya o ng Konsulado Heneral.

Gayunpaman, upang makakuha ng isang kontrata sa iyong employer, dapat kang magbigay ng mga orihinal at kopya ng mga sumusunod na dokumento:

i

Mga kopya ng dayuhan at pambansang pasaporte

i

Naka-print na larawan

i

Diploma ng mas mataas na edukasyon o mga dokumento sa edukasyon at kwalipikasyon + mga may notaryong pagsasalin

i

Sertipiko ng antas ng Wika ng Aleman (Goethe o Telc)

MGA SERBISYO

Tulong sa paglikha ng isang resume na nakakatugon sa mga kinakailangan ng mga employer.

Pagsasama ng mga kandidato sa aming database (pagiging kompidensiyal)

l

Pagsasalin ng mga dokumento ng mga na-verify na tagasalin (translator)

Paghahanda ng lahat ng kinakailangang dokumentasyon para sa pagkuha ng trabaho at visa.

Direktang pakikipag-ugnay sa employer.

v

Tulong sa pag-aaral ng wika. Mayroon kaming mga kasunduan sa mga paaralan ng wika na nag-aalok ng mga espesyal na kurso.

Tulong sa pagkuha ng tirahan para sa pinakamababang na renta.

Pagbibigay ng segurong pangkalusugan.

Buong suporta pagkatapos makakuha ng trabaho at visa (tirahan, mga serbisyo sa transportasyon, pagbubukas ng isang bank account, atbp.).

Tutulungan ka namin sa lahat ng mga usapin sa organisasyon at sasabihin sa iyo ang tungkol sa mga kakaibang kultura ng Aleman para sa mabilis na pagbagay sa iyong bagong bansa.

Para sa mga kwalipikadong empleyado ay kinakailangan ang Aleman, para sa iba pang mga specialty na nagsasalita ng Aleman ay sapat na.

Mga antas ng kaalaman ng Aleman para sa mga pinagdalubhasaan:

C1

Mga Manggagamot

B2

Nars

B1

IT

A2

Mga Tagabuo

B1

Mga inhinyero

A2

Mga driver ng trak Auto

B1

Serbisyo sa restawran at hotel

B1

Physicist, matematika, mananaliksik

Mayroon ka bang mga karagdagang katanungan?

Kung mayroon kang anumang mga katanungan tungkol sa mga kwalipikasyon, mga kasanayan sa wikang Aleman o ang mga inaasahan ng aming mga employer, mangyaring makipag-ugnay sa amin nang direkta.

Auf dieser Website verwenden wir Tools von Erst- oder Drittanbietern, die kleine Dateien (Cookies) auf Ihrem Gerät speichern. Cookies werden normalerweise verwendet, um die ordnungsgemäße Ausführung der Website zu ermöglichen (technische Cookies), Navigationsnutzungsberichte zu erstellen (Statistik-Cookies) und für unsere Dienste / Produkte zu werben (Profilierungs-Cookies). Wir können technische Cookies direkt verwenden, aber Sie haben das Recht zu entscheiden, ob Sie statistische Cookies und Cookies für die Profilerstellung aktivieren möchten oder nicht. Durch die Aktivierung dieser Cookies helfen Sie uns, Ihnen eine bessere Browsing-Erfahrung zu bieten. Cookie Richtlinie